Kiwanis klaar voor dodentocht (nieuwsblad.be)

Nieuwsblad - 2012-08-08

1.000.000 STAPPEN VOOR “IK WACHT”

LONDERZEEL – Net als de voorbije jaren zullen enkele leden van seviceclub Kiwanis Londerzeel de Dodentocht van Bornem stappen. Daarbij zullen zij trachten geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar steunen zij “Ik wacht”, een initiatief van “Ouders op de bres”. Deze actiegroep zet zich in om het probleem van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aan te pakken. Door maatregelen van de regering verliezen binnenkort alle hulpbehoevende jongeren, ouder dan 21, hun recht op opvang bij een gespecialiseerde instelling. Zij hopen, met de steun van Kiwanis, enerzijds de problematiek zichtbaarder te maken, en anderzijds geld in te zamelen voor structurele oplossingen.

Hoe het begon

Elk jaar tracht Kiwanis Londerzeel een budget in te zamelen dat moet volstaan om een selectie van goede doelen te steunen. Zo steunde Kiwanis Londerzeel de afgelopen jaren ondermeer de VZW Levedale, Eindelijk, De Spiegel, Het Raster, In Petto, Olympia, Run for LCH, en nog vele andere projecten.

In 2010 besloten enkele leden van Kiwanis Londerzeel de Dodentocht te stappen, om zo fondsen te verwerven om nog meer goede doelen te kunnen steunen. Halsoverkop werd een geïmproviseerde vergadering opgezet en een ondersteunende structuur uitgedacht. Desalniettemin stonden er op vrijdag 13 augustus 2010 vier deelnemers aan de start die het logo van Kiwanis op de borst droegen. Samen zamelden ze een totaal bedrag van bijna 900 euro in, dat besteed werd aan VZW De Meerpaal.
Vorig jaar, in 2011, werden er lessen getrokken uit het haastwerk van het afgelopen jaar, en werd er tijdig gestart met de voorbereiding. Revalidatiecentrum De Bijtjes had immers dringend behoefte aan een aerosoltoestel voor kinderen met zware longproblemen, en beschikte niet over de nodige fondsen (€ 4.000). Er werden bedrijven gezocht voor corporate sponsoring (T-shirts), er werden steunkaarten (€ 5) verkocht, en bij de lokale handelszaken werden sponsorlijsten gehangen. Niet minder dan 6 deelnemers van Kiwanis stonden met goede moed aan de start, vermits het verhaal van enkele van de kinderen hen persoonlijk raakte. Niet alleen kon er na het beëindigen van de tocht aangekondigd worden dat het benodigde bedrag was ingezameld.
1.000.000. stappen
Een gemiddelde mens heeft een staplengte van ongeveer 1 meter. Een wandeltocht van 100 kilometer bestaat dus grofweg uit 100.000 stappen. Kiwanis Londerzeel heeft de ambitie om dit jaar voldoende leden en sympathisanten te kunnen motiveren om in totaal 1.000.000 stappen te zetten tijdens de Dodentocht.
De Dodentocht, ondertussen reeds de 43ste editie, gaat van start op 10 augustus 2012, om 21u in het centrum van Bornem
Ik wacht
“Ik Wacht” is een initiatief opgestart door de actiegroep “Ouders op de bres”.
Door een maatregel van de regering kregen ongeveer 13.000 ouders van een zorgbehoevend kind te horen dat er dit jaar voor hun kind geen plaats meer was in de instelling waar het verbleef, omdat het de leeftijd van 21 jaar zou bereiken. In het opvangcentrum Blijdorp (Buggenhout) werd daarop de actiegroep Ouders op de bres opgericht, die de problematiek onder de aandacht wou brengen.
Ondanks beloftes van de bevoegde instanties en ministers blijft het probleem bestaan, en wordt het de komende jaren zelfs erger, vermits het aantal acute zorgaanvragen de voorbije zeven jaren steeg met maar liefst 245 procent.
De zorgbehoevende kinderen die omwille van hun leeftijd uit de instelling worden gezet, dienen opgevangen te worden, thuis of elders. Deze opvang is nu echter niet voorzien, en de regering biedt hiervoor ook geen oplossingen.
HOE KAN JIJ HELPEN?
A. VRIJWILLIGE BIJDRAGE
U steunt ons goed doel, maar heeft misschien geen rechtstreekse band met Kiwanis of een van onze deelnemers? We stellen uw vrijwillige bijdrage op prijs. Vrijwillige bijdragen kunt u steeds storten op onze sociale rekening 733-0506106-87 (IBAN: BE67 7330 5061 0687, BIC: KRED BE BB) met vermelding “1.000.000 Stappen” en uw naam.
B. SPONSORLIJSTEN IN HORECAZAKEN
In verschillende horecazaken in Londerzeel – maar ook daarbuiten – vindt u sponsorlijsten. Op deze lijsten kunt u uw naam vermelden, en het bedrag dat u aan 1.000.000 Stappen wenst te schenken. Het bedrag zelf deponeert u in de daartoe voorziene spaarpot.
C. STEUNKAARTEN – 5 EURO
Wilt u ons vrijblijvend steunen? We verkopen steunkaarten ten waarde van 5 euro. Deze kan u aankopen bij de leden van Kiwanis Londerzeel (voor de ledenlijst: www.kiwanis-londerzeel.be)
D. SPONSORPAKKET – 50 OF 75 EURO
Ons sponsorpakket is een heuse formule, die u, als sponsor, in de bloemetjes zet. Koopt u ons sponsorpakket van 50 euro, dan ontvangt u in ruil:
? Een voucher voor een luxe VIP ontbijt in Restaurant Notenhof (www.notenhof.be) te Londerzeel. Dit ontbijt gaat door terwijl onze stappers aan de slag zijn, op zaterdag 11 augustus, tussen 8u30 en 11u. Een sponsorpakket van 50 euro biedt u de mogelijkheid om met één persoon te komen ontbijten. Wilt u graag met uw gezin langskomen? Voor slechts 25 euro extra komt u samen met uw partner en inwonende kinderen genieten van dit luxueuze ontbijt.
? Een kwaliteitsvol, marineblauw, Herock shirt met opdruk van Kiwanis.
? Een fluorescerende veiligheidsvest, met vermelding van “Ik wacht…”
? Een verrassingspakket met geschenken
E. BEDRIJFSSPONSORING – 150 EURO
U steunt ons voor 150 euro, en in ruil wordt uw logo gedrukt op 100 Fluo veiligheidsvesten, de sponsorkaarten en de sponsorlijsten. U ontvangt bovendien een sponsorpakket (ter waarde van 50 euro).
Bron: het Nieuwsblad