Criteria om in aanmerking te komen voor sponsoring

Iedere aanvraag tot sponsoring wordt grondig geëvalueerd door het sociaal comité en voorgelegd aan de algemene vergadering.

Volgende algemene regels zijn van toepassing:

  • Jongeren MOETEN centraal staan.
  • Er moet een sterke band zijn met Londerzeel of de omliggende gemeenten.
  • Projecten/dossiers moeten zich focussen op de groep van kwetsbare jongeren.
  • Projecten/dossiers waarbij jongeren centraal staan maar die geen specifieke focus hebben op een kwetsbare groep, kunnen in overweging worden genomen indien het gaat over het wegwerken/verhelpen van de gevolgen van een ramp of noodsituatie.

Overzicht sponsoring

Vergeet-mij-nietje

Dit project loopt sinds 2022 en is een samenwerking tussen Kiwanis Londerzeel en alle kleuter- en lagere scholen uit Londerzeel om de strijd aan te binden tegen de kinderarmoede. Ons streven is dat kinderen, als gevolg van een minder gunstige thuissituatie, onder geen beding op school mogen worden uitgesloten.

Dit project pakt de lege-brooddozen-problematiek aan maar gaat veel verder dan dat. Wij geven kinderen ook tussenkomst bij kleding, deelname klasuitstappen, lesmateriaal, leesbrillen, … Daarenboven organiseren wij periodiek overleg tussen de scholen waardoor er in de scholen “best practices” ontstaan.

Dit jaar (2024) breiden we het project ook uit naar de middelbare scholen van Londerzeel.

Evaluatie tot op heden:

  • De scholen gaan heel creatief aan de slag om hun leerlingen te ondersteunen.
  • Tijdens evaluaties hebben we veel mooie en succesvolle initiatieven gehoord. Er worden veel tips en ideeën uitgewisseld.
  • Er is ook een WhatsApp groep voor snelle communicatie tussen de scholen en Kiwanis. Hierdoor kunnen praktische problemen zeer snel een oplossing krijgen.
  • Tot op heden gaat het over een 80-tal kinderen die via dit project een steuntje in de rug krijgen.

Welzijnsschakel Londerzeel

Meer dan 6% van de Belgen leeft in armoede of loopt het risico in armoede te belanden.

Welzijnsschakels vindt dat iedere mens gelijke kansen, basisrechten en respect verdient. Daarom zetten zij zich in tegen uitsluiting door armoede of afkomst.

Dat doen ze met lokale Welzijnsschakels vol vrijwilligers die, samen met gezinnen die uitsluiting ervaren, zich inzetten voor een betere samenleving. Ze bestaan uit bijna 200 vrijwilligersgroepen en samen bereiken we meer dan 30.000 mensen in een armoedesituatie.

De steiger (Bornem – Ranst)

Dagwerking De Steiger is een project van Pegode vzw.

Ze bieden activiteiten aan voor mensen met een beperking en mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Ze organiseren atelierwerking (activiteiten binnen de dagwerking) en activiteiten in de samenleving (buitenshuis). Binnen de atelierwerking maken ze producten die ze verkopen in hun webshop.

Blijdorp

Blijdorp ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking via een ruim en gevarieerd aanbod.

Tonuso

Tonuso helpt kinderen, jongeren en gezinnen om hun leefsituatie te verbeteren. Ze hebben verschillende soorten begeleiding.

De Wissel Puurs

Kinderen een goede bagage geven op weg naar zelfstandigheid, dat is het doel van de Wissel.

Chiro Eversheim Plus

Kiwanis steunt de G-werking van Chiro Eversheim Plus.
Het is belangrijk dat er inclusieve werking is bij de jeugd.

Urban Youth Games

Organisatie binnen Kiwanis Internationaal, waar via sport aan inclusie wordt gedaan.

Special Olympics Belgium

Special Olympics (SO) is een wereldwijde organisatie die sportactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking (in tegenstelling tot de Paralympics die Spelen organiseren voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking).

Zorgboerderij Huppeldepup Humbeek

Op 20 april 2015 startte Zorgboerderij Huppeldepup vzw met activiteiten voor kinderen en volwassenen met een fysieke en of mentale beperking, leerlingen met nood aan time out of werknemers met burn-out.

Onder begeleiding worden activiteiten met de dieren georganiseerd zoals “konijnknuffelen”, “rollebollen varken”, “schaapjes tellen” en “schatten zoeken in het kippenhok” maar ook dagdagelijkse taken als verzorgen en voederen van de dieren.

Huppeldepup biedt volgende activiteiten aan: dagbesteding en time out, in halve of hele dag en hippo en dierentherapie op uurbasis.

Camino rolstoelvriendelijke wandeltochten

Zonder zorgen door de natuur trekken is niet altijd evident voor de rolstoelgebruiker/ We hebben zelf ervaren dat vele wandel-en fietsroutes ontoegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Camino wil er zijn voor ieder in een rolstoel die zonder zorgen de natuur wil intrekken. We ontwikkelen routes, in samenwerking met gemeenten en sponsors. Zo hebben we samen met Kiwanis Londerzeel een route uitgetekend van 6 km doorheen Londerzeel.

Volg de plaatjes en laat je verrassen.

Het Raster VZW

Het Raster VZW

Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Olympia Londerzeel

Olympia Londerzeel

Olympia Londerzeel is een officiële atletiekclub uit Londerzeel, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, die speciale programma’s en accommodaties biedt aan mindervalide sporters.

Een groep vormen waar iedereen voor elkaar opkomt, op wedstrijden voor elkaar supportert en elkaar aanmoedigt, is minstens even belangrijk.
Hard trainen of rustig je conditie onderhouden, het kan allemaal bij Olympia Londerzeel. Bovendien kan je in deze vriendenclub vóór, tijdens of na het lopen ook wel eens je eigen verhaal kwijt bij een clubgenoot.

Akabe

Akabe Londerzeel

Bij de scouts is er plaats voor iedereen, verschillen zien we als een plus. Scouting is nagenoeg de enige jeugdbeweging met een aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Akabe wil zeggen: “Anders KAn BEst”.

Akabe staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Dit kan zowel in aparte groepen, takken zijn of in een gemengde werking. Het doel van Akabe is inclusie (Elke persoon, ongeacht zijn beperkingen, moet de kansen en mogelijkheden krijgen om deel uit te maken van de samenleving.).

Kiwanis steunde Akabe Londerzeel door het mee financieren van de aanpassingswerken voor het beter toegankelijk maken van de gebouwen voor de afdeling andersvaliden van Scouts en Gidsen.

Revalidatiecentrum Buggenhout

Revalidatiecentrum Buggenhout – Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Het Revalidatiecentrum Buggenhout is een revalidatiecentrum voor ambulante hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een hersenletsel of gehoorstoornis en voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, dat multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aanbiedt.

Eindelijk

VZW Eindelijk (Dagcentrum)

De naam EINDELIJK drukt de vervulling van een verzuchting uit: eindelijk wordt de doelgroep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) erkend door de overheid, eindelijk bestaat dit Therapeutisch dagcentrum Eindelijk…Het ei is een symbool van nieuw leven.

De persoon met een NAH start na zijn trauma vaak een nieuw en een ander leven dan voorheen. Hij komt uit de beslotenheid van het ei, uit de coma en moet opnieuw leren leven met handicaps en beperkingen. Maar het kuiken drukt ook de groei- en ontwikkelingskansen van de persoon met een NAH uit. En dat is wat we via de zorg moeten stimuleren: de persoonlijke groei en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Levedale

VZW Levedale

De VZW Levedale is een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking. De aanwezige volwassenen, de cliënten, worden ondersteund vanuit een emancipatorische manier van denken en werken, met het uitgangspunt dat elke persoon met een verstandelijke beperking een volwaardige medeburger van de samenleving is. Ze krijgen de mogelijkheid om vorm en inhoud aan hun leven te geven, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau en draagkracht.
Levedale wil de levenskwaliteit van zijn cliënten optimaliseren. Hun welzijn staat centraal. Het uitgangspunt is de zorgvraag van de cliënt.