Sinds onze oprichting in 2006 dienden tal van organisaties en projecten verzoeken in tot steun.

Een greep uit deze vele projecten, in willekeurige volgorde:

Het Raster VZW

Het Raster VZW

Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

VZW LCH

VZW LCH

De vzw Langerhans-Cel-Histiocytose Belgium werd opgericht in 1997 door ouders van kinderen met de zieke Langerhans-cel-histiocytose. De vereniging heeft als doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar opsporings- en behandelingsmethoden van de ziekte. Daarnaast biedt zij contactmogelijkheden tussen dragers van de ziekte en/of hun verwanten en bevordert zij de internationale uitwisseling van de kennis over de ziekte.
De middelen van de vereniging worden hoofdzakelijk ingezameld via giften en specifieke inzamelacties.

Olympia Londerzeel

Olympia Londerzeel

Olympia Londerzeel is een officiële atletiekclub uit Londerzeel, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, die speciale programma’s en accommodaties biedt aan mindervalide sporters.

Een groep vormen waar iedereen voor elkaar opkomt, op wedstrijden voor elkaar supportert en elkaar aanmoedigt, is minstens even belangrijk.
Hard trainen of rustig je conditie onderhouden, het kan allemaal bij Olympia Londerzeel. Bovendien kan je in deze vriendenclub vóór, tijdens of na het lopen ook wel eens je eigen verhaal kwijt bij een clubgenoot.

Akabe

Akabe Londerzeel

Bij de scouts is er plaats voor iedereen, verschillen zien we als een plus. Scouting is nagenoeg de enige jeugdbeweging met een aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Akabe wil zeggen: “Anders KAn BEst”.

Akabe staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Dit kan zowel in aparte groepen, takken zijn of in een gemengde werking. Het doel van Akabe is inclusie (Elke persoon, ongeacht zijn beperkingen, moet de kansen en mogelijkheden krijgen om deel uit te maken van de samenleving.).

Kiwanis steunde Akabe Londerzeel door het mee financieren van de aanpassingswerken voor het beter toegankelijk maken van de gebouwen voor de afdeling andersvaliden van Scouts en Gidsen.

Revalidatiecentrum Buggenhout

Revalidatiecentrum Buggenhout – Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Het Revalidatiecentrum Buggenhout is een revalidatiecentrum voor ambulante hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een hersenletsel of gehoorstoornis en voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, dat multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aanbiedt.

Eindelijk

VZW Eindelijk (Dagcentrum)

De naam EINDELIJK drukt de vervulling van een verzuchting uit: eindelijk wordt de doelgroep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) erkend door de overheid, eindelijk bestaat dit Therapeutisch dagcentrum Eindelijk…Het ei is een symbool van nieuw leven.

De persoon met een NAH start na zijn trauma vaak een nieuw en een ander leven dan voorheen. Hij komt uit de beslotenheid van het ei, uit de coma en moet opnieuw leren leven met handicaps en beperkingen. Maar het kuiken drukt ook de groei- en ontwikkelingskansen van de persoon met een NAH uit. En dat is wat we via de zorg moeten stimuleren: de persoonlijke groei en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

't Spiegeltje

’t Spiegeltje Asse

’t Spiegeltje is een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar uit een problematische opvoedingssituatie. Vaak gaat het om kinderen die geplaatst zijn door het Comité Bijzondere Jeugdzorg of door de jeugdrechter.

Levedale

VZW Levedale

De VZW Levedale is een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking. De aanwezige volwassenen, de cliënten, worden ondersteund vanuit een emancipatorische manier van denken en werken, met het uitgangspunt dat elke persoon met een verstandelijke beperking een volwaardige medeburger van de samenleving is. Ze krijgen de mogelijkheid om vorm en inhoud aan hun leven te geven, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau en draagkracht.
Levedale wil de levenskwaliteit van zijn cliënten optimaliseren. Hun welzijn staat centraal. Het uitgangspunt is de zorgvraag van de cliënt.

De Meerpaal

De Meerpaal VZW Willebroek

De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap. Ze biedt opvang en begeleiding voor 10 personen met een niet aangeboren hersenletsel en voor 10 personen met een mentale handicap. Twintig volwassen personen elk met een eigen zorgvraag, maar allen om verschillende redenen niet in staat om zelfstandig te wonen.

Kiwanis Londerzeel gaf steun bij de bouw van een nieuwe accommodatie voor de residentiële huisvesting van volwassen andersvaliden, met bijhorende dagwerking, logistieke en administratieve ruimten.