Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs.

Een serviceclub, in het algemeen, is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).

Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

De zes doelstellingen van Kiwanis

  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Wat zijn jouw voordelen?

Als clublid word je geconfronteerd met verschillende aspecten van de maatschappij.
Dit geeft, als persoonlijk voordeel, een verbreding van jouw maatschappelijke horizon. Hoe breder de “kijk” op de maatschappij hoe meer persoonlijke mogelijkheden er zijn.

Daarnaast kun je als lid een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij door middel van deelname aan de verschillende projecten. Door de terug trekkende overheid zullen een aantal belangrijke zaken overgenomen moeten worden door mensen die hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij niet uit de weg gaan.

Als een Kiwanislid doe je veel ervaring op door actief deel te nemen aan deze projecten. Learning by doing.

Welke zijn de verplichtingen?

Als bindmiddel voor een goed functionerende serviceclub zijn er verschillende projecten. Deze projecten zijn bij Kiwanis afgestemd op het kind. Om deze projecten tot een succes te laten worden is geld en/of middelen nodig.

Een harde stelling bij Kiwanis is, dat men niet bijdraagt aan een project uit eigen middelen. Geld dat nodig is wordt verkregen uit fundraisingprojecten. Dat wil zeggen; de aandacht bij Kiwanis ligt meer bij “doe”-projecten.

De bundeling van de maatschappelijke mogelijkheden van elk individueel lid kan leiden tot een krachtige beweging om het project succesvol af te ronden. Tevredenheid en een voldaan gevoel als gevolg.

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Kiwanis is een initiatief van twee Amerikanen. Zij kregen het idee om mensen met uiteenlopende beroepen samen te brengen in een vriendenkring, met de bedoeling elkaar wederzijds te steunen en te helpen.

Dit leidde tot de oprichting van de eerste club in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan op 21 januari 1915. Deze datum wordt sindsdien beschouwd als de oprichtingsdatum van Kiwanis.

In november 1916 werd Kiwanis internationaal door de oprichting van de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Pas in 1961 werd de eerste club buiten Amerika en Canada opgericht en wel in Wenen.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

Vast staat dat de woorden “NunKee-wan-is” de basis vormen van de huidige naam Kiwanis. Deze woorden vormden een uitdrukking in de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit. Voor deze uitdrukking zijn verscheidene malen verschillende vertalingen gevonden. De eerste was “Wij drijven handel”, daarna kwamen “Wij maken plezier – wij maken lawaai”.

Die vertalingen moeten op een of andere manier in het begin van de twintigste eeuw uiting zijn geweest van iets gemeenschappelijks. De eerste Kiwanians vermaakten zich goed met elkaar, lieten van zich horen, maar dreven niet echt handel. Daarvoor in de plaats begonnen zij aan dienstverlening zonder oogmerk van persoonlijk belang, aan anderen die het minder hadden.

In het Nederlands wordt de naam Kiwanis tegenwoordig graag uitgelegd als “Laat zien wie en wat je bent” en “Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden”.

Kiwanis in der wereld

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden.

Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa.

Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).